fbpx

Przerwanki
11-610 Pozezdrze

602 262 488
przerwanki@zhp.pl

Pozezdrze

Gmina Pozezdrze położona jest w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, przy szosie 644, w połowie drogi między Giżyckiem a Węgorzewem. Powierzchnia gminy wynosi 177km 2, z czego ponad połowę stanowią lasy i jeziora. Wody 18 jezior w I i II klasie czystości, zasobne w ryby, przyciągają rzesze amatorów wędkarstwa i dają nieograniczone możliwości kąpieli, żeglowania oraz uprawiania różnych sportów wodnych. Gminę zmieszkuje około 4 tys. osób.


Największą miejscowością jest wieś Pozezdrze, która liczy ponad 1 tys.mieszkańców. Na zwiedzających czekają tu nieliczne lecz cenne zabytki m. in. : kościół rzymsko-katolicki p. w. Św. Stanisława Kostki z 1891 roku, kaplica augsbursko-ewangelicka oraz cmentarze wojenne. Atrakcją są rownież bunkry z II wojny światowej w tym m. in. dawna kwatera Himlera, a także zabytkowy dworek w Harszu i w OkowiĽnie. Gmina posiada tereny wpisane do centralnego rejestru terenów uzdrowiskowych Polski, na których ze względu na lecznicze walory powietrza planowane jest utworzenie sanatorium (Rejon Jasieńczyka w Przerwankach).
Większość obszaru gminy objęta jest strefą chronionego krajobrazu. O atrakcyjności krajobrazu i wyjątkowości jego elementów przyrodniczych świadczy fakt utworzenia na terenie gminy rezerwatu przyrody krajobrazowo-leśnego Piłackie Wzgórza, który obejmuje obszar 277,17 ha. Od strony wszchodniej gmina graniczy z kompleksem leśnym Puszczy Boreckiej. Przez środek gminy przepływa rzeka Sapina, atrakcyjny szlak turystyki krajowej, który prowadzi przez jeziora: Kruklin, Gołdapiwo, Wilkus, Pozezdrze, Stręgiel do jez. Święcajty i dalej do jez. Mamry. Gmina Pozezdrze w 95% jest zwodociągowana. Posiada własną oczyszczalnię ścieków, kanalizację oraz gaz ziemny. Niemal wszystkie miejscowości gminne podłączone są do cyfrowej centrali telefonicznej.
Położenie Gminy Pozezdrze, jej warunki przyrodnicze-krajobrazowe tworzą idealne warunki do rozwoju turystyki zarówno indywidualnej jak i grupowej. W planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się tereny, na których przewidziana jest budowa:
-hotelu na 400 miejsc-nad jez. Pozezdrze,
-ośrodków wypoczynkowych-w Nowym Harszu nad jez. Dargin, jez. Święcajty, jez. Harsz w Przerwankach i Jakunówku,
-pensjonatów, kempingów,
-stanic wodnych,
-domków letniskowych.