fbpx

Przerwanki
11-610 Pozezdrze

602 262 488
przerwanki@zhp.pl

W Europie istniało kilka kwater głównych Wodza Trzeciej Rzeszy. Większość wojennych kwater, tak jak Wilczy Szaniec, znajdowało się w oddaleniu od dużych miast, wewnątrz dużych kompleksów leśnych, otoczonych jeziorami i bagnami co ułatwiało ukrycie przed oczami pilotów i.prawie niemożliwy dostęp lądem.O lokalizacji Wilczego Szańca zadecydowało wiele czynników, między innymi: 

  • las znajdował się w pobliżu granicy ze Związkiem Radzieckim, a plan "Barbarossa" przewidywał atak na ZSRR,
  • obszar Rzeszy Niemieckiej był podzielony na okręgi obronne. Jednym z najbardziej ufortyfikowanym był okręg nr 1 - Prusy Wschodnie. Posiadał on wiele twierdz (Giżycko, Toruń, Kłajpeda, Piława) i tzw. rejonów umocnionych z okopami przeciwpancernymi, zaporami przeciwczołgowymi i zasiekami z drutu kolczastego.
  • obszar był położony w dużym oddaleniu od arterii komunikacyjnych, w starym mieszanym lesie stanowiącym całoroczną, naturalną osłonę obiektów,
  • rozciągające się na wschód Wielkie Jeziora Mazurskie stanowiły naturalną przeszkodę dla wojsk lądowych.

Himmler Heinrich (19001945), polityk nazistowskich Niemiec, Reichsführer SS (1929). Urodził się w Monachium. Walczył w I wojnie światowej, a po jej zakończeniu wstąpił do ochotniczych oddziałów paramilitarnych (Freikorps), w których służył w latach 19191922. W 1922 wstąpił do NSDAP i został dowódcą bojówki SA.
Brał udział w 1923 w puczu monachijskim. Był współtwórcą, a od 1929 szefem SS (Die Schutzstaffeln der NSDAP - Drużyny Ochronne NSDAP). Po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 pełnił różnorodne funkcje w policji. Był także współzałożycielem SD (służby bezpieczeństwa - Sicherheitsdienst).

Sztynort to miejscowość położona na malowniczym półwyspie pomiędzy trzema jeziorami: Sztynorckim, Dargin i Kirsajty, powstała w początkach XIV wieku. Wieś Sztynort (z niem. Steinort; stein - kamień, ort - miejsce). Znajduje się tu sporawa przystań oraz popularna wioska żeglarska. T.I.G.A. MARINA Sp. z o.o. (właściciel i administrator portu jachtowego położonego nad Jeziorem Sztynorckim), w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najciekawszych zabytków w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, a mianowicie barokowego pałacu w Sztynorcie.

Gmina Pozezdrze położona jest w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, przy szosie 644, w połowie drogi między Giżyckiem a Węgorzewem. Powierzchnia gminy wynosi 177km 2, z czego ponad połowę stanowią lasy i jeziora. Wody 18 jezior w I i II klasie czystości, zasobne w ryby, przyciągają rzesze amatorów wędkarstwa i dają nieograniczone możliwości kąpieli, żeglowania oraz uprawiania różnych sportów wodnych. Gminę zmieszkuje około 4 tys. osób.

Położenie - Gmina Węgorzewo
Węgorzewo nazywane było przed wojną "Bramą do Mazur", gdyż stąd żeglarze wyruszają w rejs po szlaku, który przez jeziora i kanały prowadzi aż do Rucianego - Nidy czy Pisza. Głównymi ośrodkami turystycznymi w gminie są wsie Ogonki i Kal położone nad j. Święcajty, a także port w Sztynorcie nad Jeziorem Sztynorckim. Tutaj oprócz noclegu i wyżywienia każdy może skorzystać z przystani, wypożyczyć sprzęt wodny lub rowery. Władze stolicy powiatu podejmują wiele działań ekologicznych. W 1996 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów komunalnych. W 1995 roku Węgorzewo otrzymało wojewódzką nagrodę w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę, w 1997 nagrodę za zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich, a w 2001 roku dwie nagrody: za najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na wsi i za technologię przeróbki osadów ściekowych i możliwość ich rolniczego wykorzystania.
Samorząd Węgorzewa podpisał umowy o współpracy z francuskim miastem Leffrinckoucke, rosyjskim Czerniachowskiem, ukraińskim Jaworowem, niemieckim Rotenburgiem i departamentem Loir-et-Cher we Francji. Współpraca polega na wakacyjnej wymianie młodzieży, promocji miasta poza granicami kraju, w zakresie pomocy gospodarczej i w ochronie środowiska.
Miasto powstało na miejscu pruskiej osady. Do dziś przytaczane jest imię staropruskiego wodza galindzkiego Izegupsa, który miał mieć na początku XIV wieku swój gród nieopodal stojącego nad Kanałem Łuczańskim zamku krzyżackiego.


HISTORIA I ZABYTKI
Twierdza strzeże miasta

Najwyższe w Polsce wiadukty wzniesione zostały nad rzeczką Błędzianką w roku 1926. Arkadowe wiadukty z filarami i ażurowymi barierkami przypominają starożytne akwedukty.  Filary zbudowano z drewnianych bali zatopionych w betonie, natomiast przy konstrukcji łuków zastosowano stalowe uzbrojenie. Wysokość ok. 32 metrów, długość 150 m.

Park wodny Tropikana w Mikołajkach zaprasza swoich Gości do wypoczynku w sześciu basenach o różnej wielkości i głębokości. Basen sportowy aquaparku Tropikana ma długość 25 metrów i głębokość maksymalną sięgającą 2,5 metra. W basenie rekreacyjnym działa sztuczna fala dająca wrażenie kąpieli w morzu na bezpiecznej głębokości 1,6 m. w Mikołajkach dostępna jest również niecka oferująca masaż powietrzny i wodny, a także basen-rwąca rzeka. W Tropikanie Goście znajdą również kilka zjeżdżalni, deszczownicę i piaskownicę. Do nauki pływania służy basen szkolny, natomiast najmłodsze dzieci mogą bezpiecznie pluskać się w brodziku.

Trzy jacuzzi aquaparku Tropikana zapewniają masaże borowinowe, morskie i jodowo-bromowe. Aquapark zaprasza również do korzystania z kilku saun aromatycznych – zarówno suchych, jak i parowych. Dla poprawienia stanu dróg oddechowych wyśmienitym wyborem są jaskinie: solna i śnieżna. Na terenie obiektu działają również tężnie solankowe i siłownia. Od czerwca można korzystać z kilku basenów otwartych, znajdujących się na zewnątrz obiektu: sportowego, głębszego dla dorosłych i płytszego dla dzieci, a także z dwóch boisk przeznaczonych do gry w piłkę siatkową. Po wszystkich tych atrakcjach warto odpocząć na nasłonecznionym tarasie wyposażonym w leżaki.

W odległości ok. 2 km na południowy zachód od wsi (piaszczystą drogą) znajduje się jedyna na Kanale Mazurskim, ukończona śluza z zachowanymi urządzeniami i ogromnymi wrotami.Śluza wyrównuje prawie 10 metrową różnicę poziomów. Konstrukcja wykonana została z żelbetonu, ma ok. 50 metrów długości, 8 metrów szerokości i 15 metrów głębokości.

Śluza na Sapinie - we wsi Przerwanki zbudowana w 1910r. Długość 25m, szer. 4m. różnica poziomów wody ok.1m. Wybudowana została dla regulacji poziomów wody w czasie budowy Kanału Mazurskiego. Miał on połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z rzeką Łyną, Pregołą i.Bałtykiem. Rzadko ktoś się tutaj śluzuje - na Sapinie nie wolno korzystać z silnika, a.dotarcie na.jez. Gołdapiwo ze szlaku Wielkich Jezior zajmuje cały dzień, szczególnie większym jachtem.

Tereny nazywane dzisiaj Pojezierzem Mazurskim jeszcze na pocz±tku XIII wieku zamieszkiwane były wył±cznie przez pogańskie plemiona pruskie. W zwi±zku z podbojem prowadzonym przez Zakon Krzyżacki stan ten uległ radykalnej zmianie. Z Europy Zachodniej, głownie z Niemiec i ¦l±ska, napłynęła duża ilo¶ć osadników. Powstało wiele wsi i miast. Kolejna fala osadnictwa miała miejsce w wieku XV i XVI.

Amatorom zwierząt żyjących na wolności, którzy chcieliby poznać ich zwyczaje i zachowanie polecamy wyprawę do Kadzidłowa. Na ponad 100 ha można przyjrzeć się z bliska dzikim mieszkańcom Puszczy Piskiej, takim jak: sarny, jelenie, daniele oraz rzadkim gatunkom: syberyjskim jeleniom Dybowskiego, św. Huberta, a nawet żubrom, łosiom i wilkom. Na specjalnie ogrodzonym terenie znajduje się wiele gatunków ptactwa leśnego, m.in.: czaple, żurawie, puchacze.

Grobowiec rodziny Farenheit. Znajduje się w miejscowości Rapa niedaleko Bań Mazurskich (9km), tuż przy granicy z Rosją (obwód kaliningradzki). W pierwszej połowie XVIIIw. Farenheitowie wykupili wieś Angerapp od Christopha von Rap (stąd nazwa miejscowości) i zbudowali w.pobliżu neoklasycystyczny pałac w Bejnunach. Właściciele majątku należeli do ludzi wykształconych, którzy dużo podróżowali po Europie i.wprowadzali wiele nowych rozwiązań w.swojej posiadłości. Ich również jak starożytnych przyciągała magia wiecznego "życia po życiu" w.związku z tym chcieli zbudować grobowiec wzorując się na piramidach egipskich. Na początku XIXw, w.odległości ok.5km od pałacu wzniesiono piramidę według projektu Bartela Thorwaldsena. W.grobowcu w 1811r. jako pierwsza została pochowana 3-letnia córeczka Farenheita być może z.myślą zapewnienia jej nieśmiertelności. Następnie tam pochowano kilku członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Heinricha.

Na Mazurach, nad Kanałem Mazurskim, 8 km od Węgorzewa, 22 km od Giżycka, 25 km od Kętrzyna, 18 km od Gierłoży znajduje się jeden z najlepiej zachowanych w Polsce, kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II wojny światowej.

W latach 19401944 zbudowano dla potrzeb 40 najwyższych generałów i feldmarszałków, 1500 oficerów i żołnierzy Wehrmachtu około 250 obiektów w tym 30 schronów żelbetonowych, które niezniszczone zachowały się do naszych czasów.

Dużą atrakcją jest bunkier „gigant”, w takim typie bunkra Adolf Hitler mieszkał podczas wojny. Ściany i stropy mają grubość 7 metrów! Na dach, gdzie znajdowało się stanowisko przeciwlotnicze, żołnierze wchodzili po stalowych drabinach. Zbudowane współcześnie schody z balustradą prowadzą na dach schronu i dalej do punktu widokowego na jezioro Mamry i okolice. (nr 6 na mapie).